Oost-Vlaanderen

 

 onderwijzer, kleuteronderwijzer, paramedicus, kinderverzorger, administratief medewerker, directeur, begeleider, inspecteur, ...

  LIDGELD 2019

 

WAAROM BEN IK COV-LID?

Voor minder dan 0,33 euro per dag krijgt u zelden zoveel!!!  (voor gewone leden)

1. Dienstbetoon
Aanspreekpunten waar je steeds terecht kan met je vragen.
2. Juridische hulp
Met eigen juristen of met externe juristen.
3. Informatie
Mondeling en schriftelijk (BASIS).
4. Een luisterend oor
Vrijgestelden, militanten en bestuursleden

 
5. OHBV en Speciale Kas
Reeds jarenlang sterk gewaardeerd.
Een financiële steun als het er echt op aankomt.
6. Pedagogische studiedagen
In onze provincie tijdens de 2de week van de paasvakantie.
7. Regioactiviteiten, provinciale activiteiten
Het hele jaar door (zie www.cov-oostvlaanderen.be)
 
8. Basis
Een degelijk tijdschrift met actuele onderwijsinformatie!
 
9. Verdediging
Bij schoolbestuur: bij tuchtinstanties, voor de rechtbank ...
 
10. LOC- en ABC-ondersteuning
Een professioneel team staat paraat.
 
11. Recht op syndicale premie
Bij volledig lidmaatschap een syndicale premie van 90 euro!
 

Word ook lid - neem contact op met een bestuurslid of met het dienstbetoon.


(Namen, adressen en telefoonnummers vindt u op onze website => regiobesturen)


LIDMAATSCHAP  2019

Betaal de juiste bijdrage en kies voor domiciliëring

Samen staan we sterker voor kwaliteitsvol onderwijs.

Het COV rekent op jou.   Jij kan op ons rekenen!

Voor dienstverlening op maat, juridische ondersteuning en voor de tussenkomsten van OHBV (onderlinge hulp bij burgerlijke verantwoordelijkheid) en de Speciale Kas is het van belang dat je de lidmaatschapsbijdrage betaalt volgens jouw tewerkstelling (tabel). 

Doe dit via domiciliëring (mandaat SEPA).  op de achterkant van de uitnodiging tot betaling vind je het formulier hiervoor.  Dat vul je in en stuur je zo snel mogelijk naar de ledenadministratie.

Wat zijn de voordelen van domiciliëring?

Als je vroeger al via domiciliëring je lidmaatschapsbijdrage betaalde, krijg je geen uitnodiging tot betaling.  Automatisch komt dan je lidkaart samen met de COV-klevers en informatie over het COV in je brievenbus terecht.

Jaarlijkse bijdrage

Kies je ervoor om je laarlijkse bijdrage in één keer te betalen, dan krijg je per post een uitnodiging tot betaling mét overschrijvingsformulier.  Schrijf het correcte bedrag over, dan blijf je Basis ontvangen en krijg je ook de lidkaart toegestuurd.

Nieuwe leden

Je kan online lid worden via www.cov.be .  Of contacteer de ledenadministratie, de vakbondsafgevaardigde op school, de COV-dienstbetoners, de plaatselijke besturen van provincie, regio en kring.  Ook in het ACV-dienstencentra kan je terecht.

Enter

Een (klein)zoon of (klein)dochter die vakantiewerk doet?  Schenk hem/haar een gratis lidmaatschap van Enter, het ACV-lidmaatschap voor jongeren en studenten van 15 tot 25 jaar en schoolverlaters in beroepsinschakelingstijd.
Het ACV helpt om de vragen van (job)studenten of schoolverlaters op te lossen.

Pasafgestudeerden

Afgestudeerden van januari 2019 zijn gratis COV-lid van 1 februari tot 31 augustus 2019.  Wie in juni 2019 afstudeert, is gratis COV-lid van 1 juli tot 31 december 2019.

GO-lid: 33 cent/dag

Ben je jonger dan 25 jaar en je werkt?  Dan is er het GO-lidmaatschap.  In je eerste aansluitingsjaar betaal je slechts 10 euro per maand of 33 cent per dag.

Geef wijzigingen door

Veranderen je persoonlijke gegevens (adres, gezinstoestand ...) of professionele situatie (functie, tewerkstelling ...) in de loop van het jaar?  Geef dit zo snel mogelijk door.  De eenvoudigste manier is via 'mijn acv' op www.cov.be .  Of contacteer de dienst ledenadministratie, 02 244 37 00, ledenadmin.cov@acv-csc.be , Britsierslaan 5,1030 Brussel.  Via je vakbondsafgevaardigde op school, de COV-dienstbetoners, de plaatselijke besturen van provincie, regio en kring en de ACV-dienstbetoners kan je ook een formulier krijgen om wijzigingen door te geven.

 

BIJDRAGEN  2019  VIA  EENMALIGE  OVERSCHRIJVING

Te betalen bijdrage 2019 Met  overschrijving  /  éénmalig
 • Leden met een opdracht groter dan de helft van een voltijdse betrekking en halftijdse loopbaanonderbreking/zorgkrediet
193,32
 • Leden met een opdracht kleiner dan of gelijk aan de helft van een voltijdse betrekking
129,48
 • Leden met een ander inkomen (uitgezonderd pensioen of overlevingspensioen)
111,12
 • Leden met een inkomen voortvloeiend uit een pensioen, TBS
66,12
 • Leden zonder inkomen/vergoeding
41,40
 • Go-lidmaatschap voor nieuwe leden jonger dan 25 jaar
120,00
 • Enter-lidmaatschap voor studenten van 15 tot 25 jaar
Gratis
 • Pasafgestudeerden januari 2019 én jonger dan 25 jaar
gratis lid van 01/02/2019 tot 31/08/2019
 • Pasafgestudeerden juni 2019 én jonger dan 25 jaar
gratis lid van 01/07/2019 tot 31/12/2019

 

BIJDRAGEN  2018 VIA  MANDAAT  SEPA

  maandelijks driemaandelijks halfjaarlijks jaarlijks
 • Leden met een opdracht groter dan de helft van een voltijdse betrekking en halftijdse loopbaanonderbreking
16,11 46,23 92,46 184,92
 • Leden met een opdracht kleiner dan of gelijk aan de helft van een voltijdse betrekking
10,79 30,81 61,62 123,24
 • Leden met een ander inkomen (uitgezonderd pensioen of overlevingspensioen)
9,26 26,22 52,44 104,88
 • Leden met een inkomen voortvloeiend uit een pensioen, TBS
5,51 15,42 30,84 61,68
 • Leden zonder inkomen / vergoeding
3,45 9,24 18,48 36,96
 • Go-lidmaatschap voor nieuwe leden jonger dan 25 jaar
10,00 30,00 60,00 120,00
 • Enter-lidmaatschap voor studenten van 15 tot 25 jaar
Gratis
 • Pasafgestudeerden januari 2019 én jonger dan 25 jaar
Gratis lid van 01/02/2019 tot 31/08/2019
 • Pasafgestudeerden juni 2019 én jonger dan 25 jaar
Gratis lid van 01/07/2019 tot 31/12/2019

Voor verdere inlichtingen kunt u altijd terecht bij de dienst ledenadministratie

Tel. : 02 244 37 90

Mail:  ledenadmin.cov@acv-csc.be

of op:   www.cov.be  (online lid worden)

 

COV   (online lid worden)

LET OP !

Verandert er iets in je werksituatie (voltijds, deeltijds werkend, werkzoekend, gepensioneerd, ziekte ...)?  Geef dan vóór je storting een seintje aan onze ledenadministratie op 02 244 37 00 (optie 1) of ledenadmin.cov@acv-csc.be

Wij werken meteen je gegevens bij zodat je in de juiste bijdragecategorie valt!

Verwittig ook uw regionaal bestuur:

Regio Secretaris Mailadres
450 - Scheldestreek De Smet Danny de.smet.danny1@skynet.be
460 - Deinze-Eeklo Van Bastelaere Annie annie.van.bastelaere@telenet.be
470 - Land van Waas Smet Rony ronny.smet@telenet.be
480 - Denderstreek Bael Sonia sonia_bael@hotmail.com
490 - Vlaamse Ardennen Vanheuverswijn Jacques Jacques.Vanheuverswijn@telenet.be

 

 

Onze ledenadministratie bereik je:

Telefonisch: 02 244 37 00

Via email: ledenadmin.cov@acv-csc.be

Schriftelijk: COV, Ledenadministratie, Koningsstraat 203, 1210 Brussel

Surf naar www.COV.be

en word online lid !