Werken in onderwijs is een prachtjob, maar niet altijd eenvoudig. Contacteer daarom de COV-dienstverlening voor al je vragen.

Het COV organiseert zitdagen in jouw regio op afspraak ! waar je je vragen persoonlijk kan stellen aan een dienstverlener. Wil je voor zo’n zitdag een afspraak maken bij jou in de omgeving ? Bel naar de afsprakentelefoon 02 244 36 66 of mail naar cov.afspraak@acv-csc.be.

In de schoolvakanties zijn er geen zitdagen.

Uiteraard kan je ook je vraag stellen via het algemeen secretariaat via 02 244 37 30 of via mail cov.dienstbetoon@acv-csc.be en traditionele post kan uiteraard ook nog steeds: COV-dienstbetoon Britsierslaan 5 1030 Brussel